click to find out more patek philippe fake. click this site fake patek philippe watches. More hints https://www.3domegawatches.com. my website omega speedmaster replica. To learn more about https://www.adomegawatches.com. go to these guys https://www.caomegawatches.com. his comment is here omega replica watches. favorite cnomegawatches.com. 24 Hours Online replica omega seamaster. Discover More Here fake omega watches. Wiht 80% Discount https://www.inomegawatches.com/. click https://www.itomegawatches.com/. Get the facts sexbellross.com. anchor https://www.businessbellross.com/. check this link right here now replica bell and ross. visit the website replica bell and ross watches. content https://www.musicbellross.com/. imitation https://www.showbellross.com. A wonderful gift for a good man is luxury bell and ross replica watches. men's https://www.healthbellross.com.

Avís Legal

 

Condició d’USUARI

 

L’accés o ús del lloc web www.twoleftbcn.cat implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

 

 

Condició de TITULARS

 

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.twoleftbcn.cat de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa a les TITULARS del domini.

 

  1. Nom i denominació social: Maria Josep Rosanas
  2. 08022 Barcelona
  3. Telèfon: 660024111
  4. Adreça de correu electrònic: rosanas@twoleftbcn.cat
  5. NIF: 39341539-Q

 

  1. Nom i denominació social: Anna Morera Vidal.
  2. 08010 Barcelona
  3. Telèfon: 687784568
  4. Adreça de correu electrònic: morera@twoleftbcn.cat
  5. NIF: 36983476-M

 

 

Objecte

 

A través del portal www.twoleftbcn.cat les seves TITULARS abans identificat facilitan als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULARS com per part de tercers.

 

 

Condicions d’ús

 

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sens perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament de preu.

 

L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal.

 

Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

 

L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.twoleftbcn.cat , abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.

 

Les TITULARS disposen de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.

 

Maria Josep Rosanas Grau i Anna Morera Vidal es reserven el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

 

 

Propietat industrial i intel·lectual

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius del qualsevol classe que apareixen en el portal son propietat de les TITULARS de mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

 

Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual de les TITULARS o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

 

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als seu funcionament, accés i ús, etc.

 

En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de les TITULARS.

 

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.twoleftbcn.cat .

Protecció de dades de caràcter personal / Política de Privacitat

 

Les TITULARS es reserven la facultat de incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que desenvolupa l’anterior llei.

 

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial.

 

L’USUARI podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça www.twoleftbcn.cat.

 

 

Xarxes socials

 

Maria Josep Rosanas Grau i Anna Morera Vidal es troben presents a les xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb les TITULARS a través d’aquests canals, sigui per fer-se seguidores, o per altres sistemes, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui.

 

Les TITULARS tractaran les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats, productes o serveis de les TITULARS, o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

 

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

 

Els continguts oferts per la web www.twoleftbcn.cat tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en concret, i per tant la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.

 

Les TITULARS no seran en cap cas responsables dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de la aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.

 

Tanmateix www.twoleftbcn.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu:  errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

 

 

Enllaços o hipervincles

 

En cas que a www.twoleftbcn.cat es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, Maria Josep Rosanas Grau i Anna Morera Vidal no exerciran cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas les TITULARS assumiran cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús.

 

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme per les TITULARS en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

 

 

Jurisdicció i legislació aplicable

 

Les relacions entre USUARI i TITULARS es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.